Specialglas

Glas med funktion

Vi är specialister på glas och levererar alla typer av smarta funktionsglas. Vi har glas för energibesparing, solskydd, brandskydd, säkerhet, personskydd, bullerskydd och
insynsskydd m.m.

Isolerrutor

Isolerglas kan ge stora energibesparingar då de släpper in solvärme och behåller värmen inomhus i större utsträckning än vanligt glas.

Brandrutor

Brandglas passar till utrymmen som har höga krav på brandsäkerhet. Beroende på vilken brandklass som krävs, konstruerar man glaset genom att kombinera olika sorters glas och säkerhetsglas för att uppnå rätt styrka.

Ljudglas

Ljudreducerande glas ger ett effektivt skydd från ljud och buller och kan användas både i inom- och utomhusmiljöer. Inomhus kan man använda ljudglas i t.ex. kontor, konferenslokaler och hörsalar för att skapa en lugnare arbetsmiljö.

Säkerhetsglas

Glas som bearbetats för att bli mer tåligt och minimera risken för skador om rutan krossas eller för att skydda egendom. Används i miljöer som skolor, butiker, kontor, entréer och trappor m.m.
Det finns två olika sorter, termiskt härdat säkerhetsglas och laminerat, skillnaden i korta drag är att termiskt härdat glas granulerar i tusentals små ofarliga bitar och laminerat säkerhetsglas häftar fast glassplittret i en plastfolie som finns mellan glasen.